Låt oss öppna upp Europas källor!

Image spring from Pixabay - made into a banner
‘Then Israel sang this song: “Spring up, O well!”’  Numbers 21:17

Ett omfattande lovsångs- och böneinitiativ, 21-23 juni 2019

Gud har välsignat oss i Europa med så många rörelser av väckelse och förnyelse. Några är fortfarande livskraftiga idag, men många är inte längre synliga. Ändå finns de där underliggande, som en källa eller brunn som har korkats eller slammat igen. Vi söker grupper som samtidigt samlas till lovsång och bön vid de betydande andliga källorna från förr i tiden, för att be Gud att det levande vattnet ska få strömma fram igen.

Det kommer att bli speciellt kraftfullt att täcka upp alla de väsentligaste platserna av väckelse och förnyelse samtidigt. På så sätt blir vi medvetna om allt som Gud gett oss genom historien, tackar honom för det, gör anspråk på det igen, i fullt flöde även idag. Vi behöver gräva upp de gamla brunnarna, såsom Isak gjorde (1 Mos 26:18). Vi behöver fullheten av allt som Gud har gjort på vår kontinent genom tiderna.

Vi planerar att finna platser som representerar hela Europas kristna historia. Inte bara de mest kända eller betydande platserna för förnyelse, som t ex Herrnhut i Tyskland och Södra Wales i Storbritannien, utan också platser som representerar vad Gud gjorde redan i biblisk tid, när aposteln Paulus bildade den första europeiska församlingen i Lydias hus i Filippi. Allt detta kommer att äga rum samtidigt, med lovsångs- och böneteam på alla dessa platser under Midsommarhelgen, 21-23 juni 2019. Vi behöver alltså många deltagare!

Det har talats mycket om att väcka liv i de gamla förnyelsekällorna, så detta projekt passar väl in i vad Gud gör i andra sammanhang där man söker förnyelse.

Datumen som gäller är fredag-söndag 21-23 juni 2019 – notera i din almanacka.

Känner du att Gud kallar dig att vara med? Kan du hjälpa till att ta med dig en grupp till en viss plats i ditt land? Kontakta mig! Jag ser fram emot att höra från dig.

Peter Artman
+46 703 58 68 58

Nick Pease
World Horizons

Annonser