Låt oss öppna upp Europas källor!

Image spring from Pixabay - made into a banner
‘Then Israel sang this song: “Spring up, O well!”’  Numbers 21:17

Ett omfattande lovsångs- och böneinitiativ, 21-23 juni 2019

Gud har välsignat oss i Europa med så många rörelser av väckelse och förnyelse. Några är fortfarande livskraftiga idag, men många är inte längre synliga. Ändå finns de där underliggande, som en källa eller brunn som har korkats eller slammat igen. Vi sökte grupper som samtidigt samlades till lovsång och bön vid de betydande andliga källorna från förr i tiden, för att be Gud att det levande vattnet ska få strömma fram igen.

Det blev speciellt kraftfullt att täcka upp alla de väsentligaste platserna av väckelse och förnyelse samtidigt. På så sätt blev vi medvetna om allt som Gud gett oss genom historien och tackade honom för det. Vi gör anspråk på det igen, i fullt flöde även idag. Vi behöver gräva upp de gamla brunnarna, såsom Isak gjorde (1 Mos 26:18). Vi behöver fullheten av allt som Gud har gjort på vår kontinent genom tiderna.

Vi sökte efter de platser som representerar hela Europas kristna historia. Inte bara de mest kända eller betydande platserna för förnyelse, som t ex Herrnhut i Tyskland eller Södra Wales i Storbritannien, utan också platser som representerar vad Gud gjorde redan i biblisk tid, när aposteln Paulus bildade den första europeiska församlingen i Lydias hus i Filippi. Allt detta ägde rum samtidigt, med lovsångs- och böneteam på alla dessa platser under Midsommarhelgen, 21-23 juni 2019. Tillsammans fanns vi på mer än hundra olika platser.

Det har talats mycket om att väcka liv i de gamla förnyelsekällorna, så detta projekt passade väl in i vad Gud gör i andra sammanhang där man söker förnyelse.

Har du tankar kring hur vi går vidare med detta? Kontakta mig i så fall! Jag ser fram emot att höra från dig.

Peter Artman
+46 703 58 68 58

Nick Pease
World Horizons

Herre, tack att du har tålamod och förbarmande med Europas folk, som springer efter falska gudar och filosofier. Du kommer att kalla miljoner av dem tillbaka till Dig!