Några nedslag från Europas kristna historia

Europa har haft närmare 2000 år av Kristen historia, från första århundradet till nu. Där finns både hög- och lågvattenmärken men Gud har varit trofast. Här en liten summering:

Vår historia börjar så klart I Israel, med patriarker och profeter, Jesus Messias liv, död och uppståndelse; och kyrkans födelse i Jerusalem.

Apostlagärningarna 13
I Antiokia avskiljer den Helige Ande Paulus och Barnabas till att nå de icke-judiska folken med evangeliet. De avseglar till Cypern, på sin första missionsresa.

Apostlagärningarna 16:9
Genom budskapet i en dröm fortsätter Paulus från Mindre Asien (Turkiet) med evangeliet till Makedonien, Europa.

image Mt Pleasant artesian well - give credit to Karen Agatelady Brzys cropped for website
Artesisk Brunn, Mt Pleasant, Deerfield Park, Michigan USA. Foto: Karen “Agatelady” Brzys

Apostlagärningarna 16:13
Paulus startar upp den första europeiska församlingen i Lydias hus i Filippi.

Därefter sprids Kristendomen till hela Romarriket, med många martyrer.

312 e Kr
Kejsare Konstantin konverterade och gjorde Kristendomen laglig över hela Romarriket. De följande seklerna ledde till flera kyrkomöten för att besluta kring de kristna trons doktriner.

400-talet – 700-talet
Keltisk kristendom frodades på Irland, i Wales och på Skottland, och många missionärer sändes ut.

480 – 1386
Kyrkan spreds sakta utöver gränserna till Romarriket norrut till att nå hela Europa. Detta speciellt på tre sätt: a) genom folkets furste eller kung, som i sin tur hade inflytande över befolkningen; b) genom munkar och kloster som arbetade troget med att etablera nya kommuniteter och samhällen utanför städerna; c) genom martyrskap: många gav sina liv för evangeliet, vilket gjorde intryck och påverkade folkets hjärtan.

800-talet
Kyrillos och Methodius översatte Bibeln till slaviska, vilket underlättade kyrkans spridning I Bulgarien, Serbien och Ryssland. Under de kommande fem seklerna etablerades den Ortodoxa kyrkan i de slaviska länderna.

988
Vladimir, storfursten av Kiev, döptes och blev en avgörande faktor för evangeliets spridning i Ryssland och Ukraina.

1054
Den tragiska och slutliga splittringen mellan den östliga kyrkan med säte i Konstantinopel och den västliga med säte i Rom.

1095 – 1272
Korstågen till det Heliga Landet.

1100-talet – 1400-talet
Tiggarordnarna, munkar i missionsrörelser, hade stor betydelse I förnyelsen av det kyrkliga livet, missionen och predikan: Karmeliter, Augustinier, Dominikaner och Franciskaner.

1100-talet – 1400-talet
Förreformatoriska gestalter: Peter Waldo med den waldensiska kyrkan i Italien; John Wycliffes översättning av bibeln till engelska; Jan Hus reformation i Böhmen, Prag, Tjekien.

1386
Fursten av Litauen, Jagiello, döptes – det sista området i Europa att omvända sig från hedendom till Kristendom.

1448Image spring of water free from Pixabay cropped for website
Kyrkan i Ryssland gjorde sig oberoende av Konstantinopel.

1500-talet
Den nödvändiga reformationen, Martin Luthers insats, Reformationen, Hugenotterna I Frankrike, Jean Calvin i Geneve, Zwingli i Zürich, Englands och Skottlands övergång till Protestantismen, motreformationen, Ignatius av Loyola och Jesuiterna.

1700-talet
Väckelsen från gemenskapen i Herrnhut i Sachsen, Tyskland, Greve Zinzendorf, 24-7-bön som pågick i över hundra år, och många många missionärer som sändes ut.

1700-talet & 1800-talet
Evangeliska väckelser, George Whitefield, John och Charles Wesley, förnyelsen i Wales, Storbritannien 1859.

1904
Väckelsen i Wales och pingstväckelsens spridning

1968 och framåt
Nedgången av det kyrkliga livet I manga länder, växande materialism och individualism. Politisk korrekthet som en ny kraft.

1960-talet
Den Karismatiska förnyelsen börjar.

Idag
Gud är verksam i Europa idag!!

Detta är helt enkelt en sammanfattning. Berätta dina synpunkter!