Vanliga frågor (FAQs)


  1. Vilken är den bibliska bakgrunden till att ”öppna upp källor”?
  2. Hur öppnar man upp en källa?


1. Vilken är den bibliska bakgrunden till att öppna upp en gammal källa?

Konceptet bakom detta initiativ är att det finns ett andligt kulturarv eller andlig kraft på en plats där Gud har varit kraftfullt verksam tidigare. Jag har hört sägas att på en plats där det tidigare varit väckelse, kan det lättare hända igen. Wales, till exempel, hade väckelse någonstans med jämna mellanrum vart femte år mellan 1735 och 1905.

Det är självklart varför vi öppnar en fysisk källa, eftersom vi redan vet att där finns vatten, så vi behöver inte leta någon annanstans. Isak, till exempel, grävde upp de brunnar som hans far Abraham tidigare hade grävt, vilka filistéerna hade grävt igen.

Men, har någon på nytt öppnat upp en andligkälla i Bibeln? Ett exempel är judarna som återvände till Jerusalem från exilen i Babylon. Det första de gjorde var att sätta i stånd gudstjänstlivet i tempel institutionen, och de gjorde det på samma plats som tidigare, läs i Esras i tredje kapitel.

Finns det heliga platser? Kan en speciell andlig kraft eller närvaro vara bunden till en fysisk plats? Många platser i Israel i Gamla testamentet var kopplade till andliga händelser. De byggde upp altaren och minnesstenar för att påminna om viktiga segrar eller gudsmöten.

  • 1 Mosebok 28:16-19 – Jakobs dröm om en stege som ledde upp till Gud. Efteråt sa han: Gud är på denna plats, och jag visste det inte. Han byggde ett altare där och gav platsen namnet Betel.
  • 2 Mos 17:15 Efter segern över Amalek byggde Moses ett altare där, som han gav namnet Jahve Nissi, vilket betyder Herren är mitt banér.
  • 2 Sam 24:18-25 David byggde ett altare på en tröskplats i Jerusalem, där en pestsmitta stoppades.
  • Dom 6:24 Och Gideon byggde där ett altare till Herren och gav det namnet Jahve Shalom (vilket betyder Herren är frid)

I våra hem har vi ofta en favorit stol när vi ber regelbundet, där det känns lättare att be. Och, när vi går in i en kyrka där man har tillbett Gud i åratal, förnimmer vi ofta frid genom Den helige Andes närvaro.

Därför ser vi det som en hedervärd strategi för väckelse och förnyelse att be Gud att fortsätta verka på en plats där han har varit verksam förut. Dessutom, föreställningen om sådana platser som andliga källor är en analogi som fungerar. Har du några funderingar kring detta, hör gärna av dig. Vi finner det intressant.

Tillbaka


2. Hur öppnar man upp gamla källor?

Att på nytt öppna upp en källa är ett samarbete med Gud. Lovsång och tillbedjan är det vitala elementet som kommer an på oss. När vi lovsjunger innerligt, från hjärtat, kan vi bryta igenom till Guds närvaro. Då får vi hans ledning till hur vi ska be. Vi förstår vilka tidigare ogudaktiga överenskommelser som behöver brytas, och vilka nya gudaktiga uttalanden som behöver göras.

Utforskning, research av platsens historia kommer också att vägleda oss i hur vi ska be. Kanske vet vi källans karaktär, om det var en väckelse med omvändelse med bekännelse av synder, stark förkunnelsetjänst, ett kloster eller en plats för lovsång, en helandetjänst, eller en plats från vilken många sändes ut i mission. Så, vad hände sen? Finns det något kvar av denna tjänst, eller är allt som bortblåst?

Vi ber Gud att på nytt öppna upp denna källa. Vi ber honom alltså att på nytt sända Den helige ande till ett mäktigt nytt verk där. Han verkar och han får äran. På vissa platser finns befintliga tjänster som redan lovsjunger och ber att källan ska öppnas upp igen. På andra platser finns inga yttre tecken, men vi vet av historien att Gud tidigare gjorde ett kraftfullt ingripande. I de fallen kan de vara svårare att bryta igenom. Där behövs antagligen mer förberedelse i lovsång och bön.

En kvinna från Kroatien nämnde att de inte har kunnat finna några tecken på väckelse från senare tid I landet, men att där finns en plats där hon blir upplivad i sin ande varje gång hon söker sig dit. Därför föreställer de sig att den platsen är en andlig källa. De samlas där till bön och lovsång där även om de inte vet vad Gud har gjort där tidigare. Jag tror vi kan be Gud att öppna upp de okända källorna, eftersom han känner dem.

Slutligen, vi sträcker oss bortom vad Gud har gjort I historien, och ber honom sända en större väckelse över hela Europa.

Tillbaka