Instruktioner

Samtidig lovsång- och böneteam på så många av de platser där Gud har verkat kraftfullt i Europa genom historien.

Hur går vi till väga?

Tidpunkten som har valts är 21-23 juni 2019. Notera i din kalender!

Vi hoppas att grupperna formerar lovsång vid de viktiga andliga källflödena i varje land. Bönenätverk, kyrkor och församlingar, lokala bönegrupper och gemenskaper, alla kan delta. Var god och kontakta oss och berätta var ni planerar att samlas.

Varje dag har sitt tema, som varje grupp kan följa:

Fredag 21 juni – Välsigna allt som Gud har gjort genom Europas kristna historia, och tacka honom. Detta kommer att stärka vår tro och göra oss förväntansfulla att han vill göra det igen!

Lördag 22 juni – Be honom att öppna upp källorna, brunnarna, som Isak gjorde i 1 Mos 26:18. Vi kommer att be och lovsjunga vid vår källa och be honom att öppna upp den, samt alla andra källor utöver Europa.

Söndag 23 juni – Be honom att sända väckelse över hela Europa – genom att gräva fram nya källor som i 1 Mos 26:22. Vi ber om 100 miljoner omvända/nyfrälsta!

Det blir mycket kraftfullt att vi alla gör detta samtidigt.

Artesian well. Eruption of spring, natural environment. Stones and water.
Springvatten källa, Endla naturreservat, Estland

Varje grupp är flexibla och väljer hur de tillber och hur länge, men vi hoppas att alla samlas till bön och lovsång under minst två timmar varje dag. Ni är självklart välkomna att be och lovsjunga hela helgen!

Vi håller kontakten genom internet så att vi alla förstår att vi är en kropp och kan dela ord från Gud, bilder och uppmuntran. Där finns redan en Facebook grupp: Sök efter Europe’s Wells offentliga grupp.

Du kan delta på olika sätt:

  1. Be hemma
  2. Delta med en grupp, som lovsjunger och ber vid källan i ditt lokala område
  3. Res till en källa i en annan stad eller ett annat land

Ytterligare information om programmet kommer att presenteras när tiden närmar sig.

 

Platserna för lovsångs- och böneteamen

Vi hoppas det kommer att finnas team på de flesta platser som nämns i sammanfattningen av Europas kristna historia.

I förlängningen, finns där andra platser som ni känner till, där mindre väckelser eller förnyelser har ägt rum. Så detta är ett projekt dit vilken grupp som helst kan ansluta för att samlas till bön och lovsång på sina utvalda platser.

På hemsidan kommer det att finnas resurser, t ex relevanta bibelord, förslag på hur man kan be o s v. I detta skede, var snäll och notera dagarna i din almanacka och be över hur du kan ta del i detta.

Och, berätta gärna detta för andra!

 

Andra detaljer

  1. Gud gav oss en bild med många platser som representerade olika team, och varje sådan plats var kopplad till de andra platserna, som i ett geometriskt diagram. Alla teamen behöver vara sammankopplade och ha en bra relation till varandra. Internet kommer att bli användbart till just detta.
  2. Några källor, eller brunnar, kommer att bli enkla att ta sig an, andra blir svårare. Några av platserna har ännu ett andligt flöde med lovsång och bön; där blir det lätt att lovsjunga och be och lätt för det levande vattnet att porla fram. På andra platser, där det inte förkommit lovsång och bön på länge och fienden har blockerat källan, som ett tjockt brunnslock i cement. Vi kanske behöver förbereda dessa platser genom andlig krigföring. Må förnyelsens vatten bryta igenom den tjockaste cement och forsa fram.
  3. Läs om Ring of Worship prayer project som ägde rum I juli 2017. Dessa två project kompletterar varandra, där Ring of Worship siktade in sig på Europas yttre geografiska gräns. I detta projekt med Källor där vi går igenom Europas kristna historia handlar det om tidens gränser. Rum och tid – en oslagbar kombination.
  4. Snälla, be för detta projekt! Vi behöver kraftfullt föbönsstöd.

Herre, tack att du har tålamod och förbarmande med Europas folk, som springer efter falska gudar och filosofier. Du kommer att kalla miljoner av dem tillbaka till Dig!